1. Oqiwshilardin’ English tilinen so’ylew ko’nlikpelerin rawajlandiriw boyinsha «English club» sho’lkemlestirildi

O’zbekistan Respublikasi ta’lim haqqindag’i qarari “Kadrlar tayarlaw milliy da’stu’ri, O’zbekistan Respulikasi birinshi prezidenti I.A.Karimovtin’2012 jil 10 dekabrdag’i PQ-1875-sanli qarari menen “Shet tillerin u’yreniw tizimin ja’nede rawajlandiriw is ilajlari haqqindag’i  qarari engizildi.Sol mu’nasbet penen oqiw orinlarinda inglis tiline ko’birek itibar qaratiw, Толық оқыў …